"Anname panuse tegevusteks, et edendada kogukondi, mida me teenindame!"

Kui me toetame kohalikke kogukondi, toetame oma töötajaid, kliente ja teisi huvirühmi. Me soodustame kogukondade kaasamist, sest usume, et see loob terveid, jätkusuutlikke kogukondi ja äriüksuseid. Mõned näited meie kaasatusest:

  • Mittetulundusorganisatsioonides aktiivselt kaasa löömine
  • Finantsabi
  • Mitterahaline panus nagu toodete või materjali vms.